Tarieven en Betalingsvoorwaarden

Behandeling Fysiotherapie € 35,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (verslag) € 57,00
Lange zitting Fysiotherapie € 57,00
Toeslag behandeling aan huis € 17,50
Behandeling Manuele Therapie € 49,50
Eenmalig Manuele therapeutisch onderzoek (verslag) € 75,00
Toeslag behandeling aan huis € 24,75
Behandeling Psychosomatische Fysiotherapie € 49,50
Eenmalig Psychosomatisch fysiotherapeutisch onderzoek (verslag) € 75,00
Toeslag behandeling aan huis € 24,75
Screening € 17,50
Telefonisch consult € 17,50
Niet nagekomen afspraak 100%
Eenvoudige korte rapporten € 40,00
Gecompliceerde rapporten € 85,00
Verstrekte verband hulpmiddelen Kostprijs
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden gewijzigd dan wel afgezegd.
Wij zijn anders genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.


U kunt uw wijziging doorgeven middels een e-mail naar: assen@afp-fysiotherapie.nl
via onze Afspraak-Button of telefonisch (0592) 316920 (bericht inspreken).

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Bovenstaande betalingsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op onze fysiotherapeutische zorg.
Tarieven en Betalingsvoorwaarden