Tarieven en Betalingsvoorwaarden

Tarieven en betalingsvoorwaarden


Screening, intake en onderzoek€ 65,00
Screening€ 25,00
Behandeling fysiotherapie€ 45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 65,00
Lange zitting fysiotherapie€ 65,00
Behandeling *gespecialiseerde therapie€ 55,00
Eenmalig *speciaal therapeutisch onderzoek (verslag)€ 80,00
* Manuele therapie, Psychosomatische fysiotherapie, Oedeemtherapie & Bekkenfysiotherapie
Toeslag behandeling aan huis€ 25,00
Telefonisch consult€ 40,00
Sportmassage€ 29,95
Niet nagekomen afspraak100%
Eenvoudige korte rapporten€ 56,00
Gecompliceerde rapporten€ 100,00
Gecompliceerde rapporten n.a.v. juridische vraagstelling€ 145,00
Verstrekte verband hulpmiddelenKostprijs


De tarieven op deze pagina zijn de tarieven voor de niet verzekerde zorg
Wij hebben met alle verzekeraars een contract, met uitzondering van de verzekeringen van Just.
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden gewijzigd dan wel afgezegd.
Wij zijn anders genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.


U kunt uw wijziging doorgeven middels een e-mail naar: receptie@afp-fysiotherapie.nl

via onze Afspraak-Button, telefonisch of via WhatsApp (0592) 316920.

Als behandelresultatenonderzoek verplichten sommige zorgverzekeraars dat er gebruikt gemaakt wordt van Qualiview en Landelijk Database Fysiotherapie (LDF). Wilt u hier niet aan meewerken? Geef dit dan aan ons door.

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Bovenstaande betalingsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op onze fysiotherapeutische zorg.

Tarieven en Betalingsvoorwaarden