Kwaliteit

Kwaliteit van de zorg is voor AFP-Fysio een van de  belangrijkste aspecten van onze dienstverlening. We werken dagelijks aan de verbetering daarvan. Daarnaast voldoen we met onze praktijk en onze therapeuten aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Al onze therapeuten zijn op genomen in het BIG-register, daarnaast is onze praktijk lid van het KNGF. Tevens werken we actief mee aan het in kaart brengen van de kwaliteit van onze geleverde diensten. Dit doen we middels de Fysio Prestatie Monitor, een meetinstrument dat op geautomatiseerde basis de ervaring van cliënten van fysiotherapie praktijken meet door middel van CQ-index.

Mocht U desondanks een klacht hebben en die schriftelijk bij ons kenbaar willen maken, stuurt U dan een mail naar receptie@afp-fysiotherapie.nl of stuur uw schriftelijke reactie naar:
AFP Fysiotherapie
Industrieweg 10
9403 AA Assen

Klik op de onderstaande onderwerpen voor nadere informatie:
Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie
KNGF klachtenregeling
BIG registratie therapeuten
Fysio Prestatie Monitor
Modelregeling Fysiotherapeut–Patiënt

Kwaliteit