CNA/CVA Revalidatie

Bij Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA) of na een beroerte of herseninfarct(CVA) is het belangrijk zo snel mogelijk te starten met fysiotherapie.

De eerste maanden van de CVA revalidatie zijn belangrijk. Meestal revalideert u in een revalidatiecentrum of ziekenhuis. Wanneer deze eerste fase van revalidatie is afgesloten blijft de behoefte om te trainen en te bewegen bestaan. Voor deze vervolgtherapie kunt u bij AFP-Fysio terecht.

Samenwerken aan herstel!

In een laagdrempelige setting werk ik met u in kleine groepen. Vele jaren kennis en ervaring zorgen voor goede en veilige oefensessies. Dat gezelligheid en ontspanning er ook bij horen vind ik vanzelfsprekend.
Inhoudelijk werken wij aan uw kracht en conditie. Samen met u helpen wij uw persoonlijke doelstellingen te behalen. Met als hoogste doel; zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven in het dagelijks leven.
Wilt u graag mee doen? Neem dan contact op om een afspraak te maken!