NIEUWS: AFP streeft naar kwaliteit

AFP streeft naar kwaliteit


Hier bij AFP streven we naar kwaliteit en dat doen we op verschillende manieren. Allereerst natuurlijk kundige en gespecialiseerde fysiotherapeuten en korte lijnen naar artsen en andere specialisten. Op deze manier proberen we zo dicht mogelijk te blijven bij uw hulpvraag en kunnen trajecten in een versneld tempo gaan.


Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)

Naast het waarborgen van onze kunde wordt er van ons verwacht dat wij data aanleveren. Fysiotherapeuten en andere zorgverleners werken met Electronische Patienten Dossiers (EPS's). Het LDF leest de essentiële data uit de EPD's, maar het is niet nodig om precies te weten wie u bent. Jouw naam en andere contactgegevens kunnen ze dan ook niet uitlezen. Deze data wordt gepseudonimiseerd. Dit zorgt ervoor dat je gegevens versleuteld zijn en dat het LDF niet meer kan zie wie jij bent. Zo wordt uw privacy beschermd. 


Het doel van onze fysiotherapeuten is om altijd optimale zorg te leveren. En om te bepalen hoe effectief bepaalde behandelingen zijn wordt er bij het LDF vergeleken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking kunnen onze fysiotherapeuten betere keuzes maken welke behandeling voor u het meest geschikt is. Op deze manier dragen uw (gepseudonimiseerde) gegevens bij aan een hogere kwaliteit van onze fysiotherapeutische zorg.  


Qualiview (PREM)

Qualiview is een ervaringsonderzoek en daarom essentieël voor ons, maar ook voor andere zorgverleners, om onze kwaliteit ten allertijde te verbeteren. Dit kunnen wij alleen maar doen met een waardering van onze cliënten. Wij werken er hard aan om onze kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en daarmee u in de been te houden. 


Middels een speciaal voor fysiotherapeuten ontworpen onafhankelijk klantervaringsonderzoek, genaamd PREM, vragen wij u naar onze kwaliteit. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Qualiview. 


In het onderzoek wordt gekeken naar verschillende thema's, zoals; informatievoorziening, bejegening, participatie en therapietrouw en verwachtingsmanagement van het behandelproces. Na het invullen van dit onderzoek krijgen wij een score en feedback punten, waarmee wij onze kwaliteit weer kunnen verbeteren. 


Meestal wordt u benaderd via een e-mail waarin wordt gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. Wij vragen u (al dan niet anoniem) mee te doen om onze kwaliteit te blijven verbeteren. 


Als behandelresultatenonderzoek verplichten sommige zorgverzekeraars dat er gebruikt gemaakt wordt van Qualiview en Landelijk Database Fysiotherapie (LDF). Wilt u hier niet aan meewerken? Geef dit dan aan ons door.

NIEUWS: AFP streeft naar kwaliteit