Partners AFP-Fysio

Afspraak maken

AFP-Fysio werkt samen met onderstaande partijen.

 

Deze samenwerking vindt plaats binnen en buiten de muren van de onze praktijk. Van harte aanbevolen bij al onze cliënten.

 

Partners:

Willeke Beckeringhwww.welbewegen.nl

Barbara Guyant Gokeler - Oedeemfysiotherapeut

Jesper de Hoog - Sportmasseur, Fysiotherapeut

Rimar Korenromp - Fysiotherapeut, Manueeltherapeut

* Els Boersma - Fysiotherapeut, Bekkenfysiotherapeut
(Tijdelijk afwezig)

 

Samenwerking:

PantaRhei borstvoedingscentrum - www.borstvoedingscentrumpantarhei.nl

Verloskundigenpraktijk Aiber - www.aiber.info

Verloskundigcentrum Assen - www.verloskundigcentrumassen.nl

Adviesbureau Voeding en Sport - www.avs-sportvoeding.nl

Wim Bijker - www.opleidingsportmassage.nl

Longziekten Assen - www.longziektenassen.nl

ReumaNet Noord - www.reumanetnoord.nl

Valentijn Rutgers (sportarts) en
Baukje Wiersma (sportarts) - www.sportgeneeskundedrenthe.nl

Marrijtje Molenhuis - www.reboundrunning.nl